7Η διόρθωση -2 :  διόρθωσης  της διόρθωσης .

Σημάδια  τρέλας   αϋπνίας , μπουχτίσματος από τη  ζωή .  Ολοένα  περισσότερο

συνομιλία   με  τον  εαυτό  μας επειδή   δεν  έχουμε  άνθρωπο .

Φυλακή , φυλακή  μονόλογου .
· Τα σχέδια : Όλα  είναι  θραύσματα και  εγκατελειφθέντα  σχέδια .

Όπου  και  αν κοιτάξουμε   βλέπουμε  σχέδια  που  διακόπηκαν.
· Οι σχέσεις -2 : Καθώς  φυλαγόμαστε  απ όλους , είμαστε  τελικά σε πλήρη

έλλειψη επαφής  με τον εαυτό μας .   Οδυνηρότητα .
· Το τέλος :  Το τέλος  δεν  είναι   συμβάν .

Categories: Uncategorized