15Τα σχολεία :  Γιγάντια  ιδρύματα  εκμηδένισης .Οι  νεαροί  υγιείς  χαρακτήρες

μπαίνουν  στα  σχολεία και βγαίνουν κατεστραμμένοι , ακρωτηριασμένοι .

Ιδρύματα   παραμόρφωσης  ανθρώπων . Στα  σχολεία  γινόμαστε απεγνωσμένοι

άνθρωποι . Είμαστε  από το σχολείο  σημαδεμένοι .

· Η ιδέα -4 : Κάθε  ιδέα έχει  το μέγιστο ερεθισμό της και  τη  μέγιστη περιφρόνηση .

· Τα όρια :  Μια  μέρα , σε  μια και μοναδική  στιγμή  περνούμε  τ ακρότατα  όρια .

Γνωρίζουμε  τη  μέθοδο  αλλά  δε   γνωρίζουμε  τη   χρονική στιγμή .
· Μοναχός  μα  δίπλα τους :   Μοναχός  μαζί  με  τους άλλους , μα δίπλα τους ,

σπουδές , πραγματοποίηση , αποπεράτωση , καταστροφή , εκμηδένιση .

Σε όλες τις περιπτώσεις  και σε όλα τα πράγματα  σ  αυτή  την αλληλοδιαδοχή .
· Οι σχέσεις -1 : Αυτή  η  αμοιβαία  υποκριτική κατανόηση .

Αυτός ο μηχανισμός  αχρήστευσης .

Categories: Uncategorized