6Η  ζωή   και  η  ισορροπία  της ως  στατικό πρόβλημα : ( και  τα  τρία  ως  ένα )
– Τα  απειροστά  στοιχεία του σώματος .
– Υποθέτουμε ότι  οι  στηρίξεις  του σώματος – φορέα  είναι  ακλόνητες .
– Το ελαστικό υλικό που είναι  φτιαγμένα  τα  απειροστά  στοιχεία-μέλη  του
σώματος   (το παρελθόν ).
· Αοριστία ενός σώματος :   Όταν  ένας  φορέας- σώμα  υποβάλλεται  σε φόρτιση ,

συνδέσμους – κόμβους

υφίστανται  μετατοπίσεις οι οποίες είναι  άγνωστες
ενώ  άλλοι  ( κόμβοι )  μπορούν  να  υποστούν  γνωστές  μετατοπίσεις

Το σύνολο των   αγνώστων μετατοπίσεων των συνδέσμων ενός σώματος

αντιπροσωπεύει  το  βαθμό  ελευθερίας  κινήσεώς  του .
· Όταν ο προσωπικός φιλόσοφος αυτοκτονεί :    Cosa   Nostra .
· Η  αμοιβαιότητα :   Η  μη  ανατρέψιμη  διόρθωση .
· Ψευδο – ισορροπία  :    Υποθετικές  θεωρίες
· Η  δομή  του  κώνου :   Η  θεία  κωμωδία.
· Το  κάρμα  της  ιδέας :   Το  κβαντισμένο μυαλό ,  μας  ωθεί  να  υιοθετούμε ως  ιδέα

Categories: Uncategorized