16Γάμος :   , ότι  πολύ  συχνά  δύο   άνθρωποι

εμπορεύονται  για  να  σκοτωθούν  με  τον  καιρό , αργά  ή  γρήγορα ,

χρόνια  ολόκληρα  και  δεκαετίες , να  τυραννούν  ο ένας  τον   άλλον ,

στο κοινό μαρτυρικό τους  μέλλον   με  την  πνευματική  συναισθηματική

και  σωματική  εκμηδένιση .
· Η φύση : Όλα  στη  φύση  είναι  λογικά  και  στην οποία συνάμα

το λογικό   δεν  έχει  καμία  δουλειά .
· Η διόρθωση -1 : Διαρκώς  διορθώνουμε  και  διορθώνουμε  τον εαυτό μας

με  τη   μεγαλύτερη  ανοικτιρμοσύνη ,

επειδή  την κάθε στιγμή  γνωρίζουμε  ότι  όλα  τα  πράξαμε  λάθος .
· Τα σαράκια :  Σε όλη μας την ζωή αντιμαχόμαστε εκατομμύρια σαράκια δίχως να

μπορούμε  να αμυνθούμε . Ανίσχυροι  απέναντι  στα  σαράκια .

Η κάθε γενιά  πιστεύει ότι θα τα βγάλει   πέρα με τα σαράκια.

Categories: Uncategorized