18Πιο κατάλληλα  μυαλά  στην  πολιτική  είναι

τα  οπισθογεμή   ή  εμπροσθογεμή   μυαλά .
· Η ιδέα – 2 : Αποτελούμαστε  από  ιδέες που  παρουσιάζονται  μέσα  μας

και  θέλουμε να   τις πραγματοποιήσουμε  που  πρέπει να τις πραγματοποιήσουμε

αλλιώς  είμαστε  νεκροί .
· Το εφικτό της ζωής :  Τη  μισή ζωή  την έζησα , τη  βίωσα  όχι μέσα  από τη φύση
αλλά μέσα  από τις  αναγνώσεις  ως  φύση  και  μόνο μ  αυτό

το ένα μισό μου έγινε εφικτό  το άλλο μισό.
· Αυτοκτονία :  Η  πραγματική  ουσιώδης  διόρθωση ,

να  φύγεις από το  συντομότερο  δρόμο.
· Η Σκέψη :  Όταν σκεφτόμαστε  δεν  ξέρουμε  τίποτα  είναι  όλα ανοιχτά.

Categories: Uncategorized